Faktorer som avgör vad det kostar att låna

Vilka faktorer som avgör räntan för vad det kostar att låna pengar är för många låntagare ett mysterium. Hur bestämmer långivaren vilken ränta det ska vara på ett lån? Varför får olika konsumenter betala olika ränta på samma lån? Och varför är det högre ränta på vissa lån som kreditkort än för bil- eller bostadslån?

Enkel prissättningsmodell för lån

En enkel modell för att illustrera de viktigaste faktorerna för låneprissättning innehåller fyra komponenter.

  • Kreditinstitutets egen upplåningskostnad. D.v.s vad banken betalar för att själv få låna pengar.
  • Bankens kostnader för att administrera lånet. Löner, ansökningshandlingar etc.
  • Riskpremium baserad på med vilken sannolikhet en låntagare kommer att bli en förlust.
  • En vinstmarginal på varje lån som ger långivaren en önskvärd avkastning på det egna kapitalet.

Prisledande modell för utlåningsräntor

Modellen ovan tar inte hänsyn till någon konkurrens utan förutsätter att långivaren är fri att sätta räntan självständigt. För konsumenten finns det många långivare att välja mellan. Som måttstock för vad som än rimlig ränta på ett blancolån finns de prisledande kreditinstituten. Det kan vara storbanker eller andra aktörer som genom den mest effektiva administrativa organisationen och lägst upplåningskostnad kan erbjuda bäst lånevillkor.

Credit scoring

Kreditbedömningar efter ett poängsystem credit scoring har använts i mer än 50 år. Faktorer som används i beräkningen inhämtas från offentliga register. Uppgifter om inkomst, eventuella betalningsanmärkningar och antal förfrågningar ligger till grund för vilken poäng som uppnås och därmed vilken risk det innebär att låna ut pengar.

Säkerhet och lånets längd

Ett kort lån innebär en mindre risk för långivaren eftersom låntagarens ekonomiska förhållanden är lättare att bedöma och mindre troliga att ändras i det korta perspektivet. Ett lån som ges mot säkerhet i bil eller bostad är naturligtvis också säkrare och räntan på ett lån med säkerhet är därför mycket lägre än ett blancolån som ges utan säkerhet.