Ta kontroll över dina skulder

Den bäst bevarade hemligheten för att minska din skuld och bli skuldfri
Växande skulder kan vara mycket skadligt och de kan snabbt sprida sig till ofattbara belopp. Så om du har en ackumulerad skuld till en storlek som är så stor att du börjar förlora kontrollen över den, är det dags att börja tänka på att betala av skulden. Detta är en process som inte kan genomföras på kort tid, ibland kan det ta många år att bli skuldfri. Men om du tar dig tid att följa dessa grundläggande tips, kommer det att istället bli en process som inte kommer att påverka ditt dagliga liv.

Ta kontroll över finanserna

Att betala av skulden kräver lite uppoffring. Du måste förstå att du måste ta kontroll över dina utgifter. Det första steget skulle vara att minska ineffektiva utgifter, undvika att köpa saker du inte behöver. Alltså att inte köpa något annat än vad som är absolut nödvändigt. Märk dina behov under kategorier som "brådskande", "mycket nödvändigt", "lite nödvändigt", "onödiga", etc. När du har etablerat och förbundit dig till en strikt budget kommer du att kunna spara pengar, men tills dess gäller det att undvika onödiga utgifter.

Budgetering

Designa en budget där du anger din inkomst och dina utgifter, och det gäller att inte dölja något. Glöm inte att lägga till några icke löpande utgifter eftersom dina totala utgifter inte bara är gjord av dagliga utgifter. Om du förbereder dig på det medvetet så kommer du att se att du har utgifter på en daglig basis, veckovis, månadsvis, varannan månad, varje år, två gånger om året, etc. Du måste vara mycket försiktig i processen med att göra en budget, eftersom det avgör hur mycket pengar du kommer att kunna lägga på att eliminera skulden.

Skuldsanerings byråer

Du kan kontakta en skuldsanerings byrå. Dessa byråer är specialiserade på att bistå de som har en skuld och är kända för att minska människors skuld upp till 70% i vissa fall. Räkna dock inte med en sådan stor minskning, då det endast är under särskilda omständigheter som de lyckas sänka skulden så mycket. Men du kan räkna med en jämn reduktion av mängden räntor som du betalar och ibland en ändring i längden på lånen. Att få bort mestadelen av lån och kreditkorts skulder kan ibland uppnås, men det är inte så vanligt. Ironiskt nog är det större chans att få en högre nedsättning av din ackumulerade skuld om den är utom kontroll och om din återbetalningsförmåga är sämre.

Konsoliderings lån

Du kan också ansöka om ett konsoliderings lån. Dessa lån är speciellt konstruerade för att användas till att betala av utestående skulder. Den totala räntan kommer att vara betydligt mindre och även de månatliga betalningarna kommer att bli mindre. Vad sin är ännu viktigare är, att du kommer att ha en enda fast månadsavgift vilket låter dig förutse din ekonomiska framtid med lite mer säkerhet. Tänk dock på att när detta händer, kan du frestas att åter igen ådra dig extra kostnader. Detta kan vara frestelser att nu köpa det du tidigare inte kunnat köpa, på grund av brist på pengar. Avstå från att göra det, för det kan sluta med att du åter hamnar i den onda cirkeln av skulder som du just har befriats från. Och om din skuld börjar stiga igen till högre belopp än beräknats, kommer du inte att kunna konsolidera igen och alla dina ansträngningar kommer att vara förgäves.