Lånebubblan sväller med nästan oförminskad kraft

Hushållens bostadslån fotsätter sin höga tillväxt. Enligt SCB är utvecklingen stabil men många utlänska bedömare menar att den svenska bostadsbubblan snart spricker. De onormala superlåga marknadsräntorna eldar på bostadsmarknaden då köpare med hjälp av billiga lån lätt kan kasta miljoner efter varandra på enklare bostäder. En liten ruffig lägenhet kan lätt "värderas" till många miljoner. Problemet är att värderingen inte har så mycket samband med något verkligt "värde" utan snarare finner sin förklaring i de billiga lånen som erbjuds för finansieringen.

När kvoten mellan priset på en fastighet och köparens inkomst hela tiden ökar blir fallet hårt när räntan någon gång i framtiden går upp. Så länge alla tjänar pengar just idag är det dock ingen som beklagar sig.

De allt högre priserna har fått både IMF, Moodys och andra utländska bedömare att varna för att en priskollaps lurar runt hörnet. Den svenska kreditexpansionen har pågått längre än i många länder som redan upplevt bostadsbubblor.

Det privata skuldberget är den stora faran för ränteutvecklingen. Även om händelser i omvärlden påverkar de svenska räntorna kan även det omvända gälla. Händelser i Sverige kan få omvärlden att dra öronen åt sig.Om förtroendet för den svenska ekonomin faller kan bostadsräntorna snabbt gå upp.