Vad är det som avgör vilken ränta jag måste betala?

Kreditvärdighet, rating, credit-score etc. räknas fram av kreditupplysningsföretag (UC, D&B m.fl.) och används av banker och kreditgivare som underlag för bedömning av låneansökningar.

Svenska banker har ett mycket strikt förhållningssätt till betalningsanmärkningar. Har du en anmärkning (nästan oavsett vad det är och hur hög lön du har) är du per automatik diskvalificerad som låntagare under de tre år betalningsanmärkningen kvarstår.

Viktiga kriterier vid ansökan om lån

Deklarerad årslön och uppgiven lön.

Den uppgivna nuvarande lönen kan inte avvika för mycket från den deklarerade (den uppgift som banken får när upplysning begärs). Antagandet är att lönen inte ökar dramatiskt från ett år till ett annat.

Genomsnittsinkomsten i Sverige är ungefär 30 000kr/månaden. En årsinkomst på mellan 300.000 - 400.000kr är en normalinkomst. Kreditgivare beviljar ogärna någon som vill låna pengar ett lån överstigande 30 % av din inkomst. Tjänar du under 250.000kr om året bör du inte ansöka om ett lån utan säkerhet på mer än 75000kr.

Äger fastighet / bostadsrätt.

Om du äger din egen bostad väger det tungt även om du inte använder den som säkerhet. Det gäller dock endast om kostnaderna för lån till bostaden inte är för höga. Viktigast är dock hur länge du ägt bostaden. Ett långt ägande är positivt, har du nyligen lånat till en bostad och sedan ansöker om ett till lån kan det bedömas negativt.

Ålder, civilstånd, och folkbokföringsadress

Detta är tre faktorer som man lätt förbiser. Kreditvärdigheten är lägre för personer under 25år och över 60år. För pensionärer kan det till och med vara omöjligt att ta ett lån utan säkerhet. Har du flyttat ofta under de senaste åren är det negativt, det vittnar om röriga personliga förhållanden. Banker avskyr osäkerhet både i ekonomi och också i privatliv. Gift med barn ger högre kreditvärdighet än ensamstående utan barn.

Antal upplysningar i registret

Var försiktig med att ansöka från flera låntagare eller handla på avbetalning (även om den är "räntefri"). Många upplysningar kan sänka din kreditvärdighet om det inte framgår vad det är. När banken tar en kreditupplysning vid din låneansökan registreras också det sökta beloppet. Däremot framgår i upplysningen inte om du blivit beviljad ett lån eller inte.

Min egen kreditvärdighet

Väg samman faktorerna ovan och lägg störst vikt på din lön så får du en ungefärlig bild av hur banken ser på din kreditvärdighet.

Så här ser soliditets rating för kreditvärdighet ut